Wat is Jeempie?

De laatste tijd wordt er meer en meer bekend over nepnieuwsberichten die de wereld in worden gestuurd met een specifiek doel. Dat doel is meestal niet om de lezer op juiste wijze te informeren over feiten, maar om een andere reden. Een reden die de verspreider meestal- direct of indirect- voordeel oplevert. Commercieel voordeel, maar ook (indirect) politiek voordeel is mogelijk.

Je zou nog je schouders kunnen ophalen bij dit fenomeen en kunnen denken dat zij die deze berichten willen geloven dan maar vooral hun gang moeten gaan, ware het niet dat de makers van deze website vinden dat er grote gevaren schuilen achter het verspreiden van nepnieuws, of fake news zoals men in het engels zegt.

Leven in een samenleving waarin leiders gekozen worden op basis van leugens is nog nooit een aangename ervaring geweest voor degenen die weinig tot niets te vertellen hebben. In het verleden niet, nu niet en nooit! Om die reden houdt Jeempie niet van nepnieuws. Commercieel voordeel hebben van het verspreiden van nepnieuws, met als ernstige bijwerking een versterking van negatieve gevoelens ten opzichte van bepaalde groepen/personen in de samenleving is wat Jeempie betreft verderfelijk! En tenslotte, het beschermen van de werkelijkheid voor ons nageslachtt. Geschiedsvervalsing komt nooit ten goede aan degenen die er in de toekomst van moeten leren.

Jeempie.nl probeert een helder beeld te scheppen als het gaat om nepnieuws en probeert tegenwicht te geven aan de grote tsunami aan onzin die er voornamelijk op het Internet circuleert. De vorm die gekozen is, is de vorm waarin het nepnieuws zich ook aandient: op serieuze nieuwsberichten, van serieuze media afkomstige gelijkende berichten. Met dit verschil dat Jeempie zich zoveel mogelijk verdiept heeft in het waarheidsgehalte van het bericht dat de wereld in gestuurd wordt en op die manier ook daadwerkelijk een serieus medium probeert te worden.