Wie zich buitengesloten voelt, gelooft nepnieuws eerder

Diversen

Nieuw onderzoek kan deels verklaren waarom zovelen bereid zijn om misleidende berichtgeving te omarmen.

Onderzoekers verzamelden 119 proefpersonen. Elke proefpersoon werd gevraagd om een recente onplezierige gebeurtenis te beschrijven waar een goede vriend bij betrokken was. Vervolgens moesten de proefpersonen aangeven in hoeverre ze 14 verschillende emoties ervoeren, waaronder de emotie ‘jezelf buitengesloten voelen’. Daarna kregen de proefpersonen een lijstje met tien stellingen voorgelegd en moesten ze aangeven in hoeverre ze het met die stellingen eens waren. Een voorbeeld van zo’n stelling: ‘Ik ben op zoek naar een doel of missie in mijn leven’.

Complottheorie
En als laatste moesten de onderzoekers aangeven in hoeverre ze geloofden in drie complottheorieën: ‘Farmaceutische bedrijven houden bepaalde behandelingen om financiële redenen achter’ en ‘Overheden gebruiken berichtgeving die we niet bewust waarnemen om onze beslissingen te beïnvloeden’ en ‘Gebeurtenissen in de Bermuda Driehoek bewijzen dat paranormale activiteit plaatsvindt’. “We kozen deze drie complottheorieën omdat ze veel mensen aanspreken,” vertelt onderzoeker Alin Coman. “Deze drie theorieën worden door een groot deel van de Amerikaanse bevolking voor waar aangezien.”

Buitengesloten
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die zich buitengesloten voelen, sterker geneigd zijn om complottheorieën te omarmen.

Lees verder…

Bron: www.scientias.nl